bermongkol

ศาสตร์การทำนายส่วนใหญ่แล้ว มาจากการเก็บข้อมูลทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือ โหงวเฮ้ง  ทำนายดวงชะตาจากวันเกิด ล้วนแล้วแต่เป็นการเก็บข้อมูล และสืบทอดสอนต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆ ถูกเก็บข้อมูล ตีความหมายและสืบทอดกันมาในรูปแบบตำราต่าง ๆ เช่น เลขโหราศาสตร์ไทย จีน สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เช่น เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์มงคล ทั้งนี้และทั้งนั้นที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละบุคคล  ในปัจจุบันศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขต่างได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งตัวเลขเบอร์มงคล ก็ด้วยเพราะ ผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ดารานักแสดง  ต่างเชื่อถือและนำไปประสบความสำเร็จมากมาย  จึงเกิดการแนะนำและบอกต่อกันปากต่อปาก

          สำหรับหตุผลที่คุณควรใช้เบอร์มงคลนั้นก็คือ หากเราเจอกับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีบางอย่าง เช่น คนที่เป็นโรคร้าย 10000 คน และจาก 9900 คน ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบไปด้วยเลข xy อยู่ในเบอร์โทรศํพท์เหมือนกัน ทำให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องเหมือนกันบางอย่าง และจากข้อมูลในอดีตพบว่ามีการเกิดขึ้นบ่อย อาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วได้รับผลแบบนั้น ทั้งนี้หากการประสบความสำเร็จในชีวิต หรือการค้าขายร่ำรวย  อาจจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย เบอร์มงคลเป็นปัจจัยหนึ่งหรือมีพลังงานบางอย่างที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งแต่ละคนให้ราคากับสิ่งดี ๆ นั้นสูงเหมือนกัน และเบอร์มงคลแต่ละเบอร์ก็มีราคาแตกต่างกันไป ตามความเชื่อและความหมาย

By admin

เบอร์มงคลเป็นศรีแก่งาน ผลกระทบของเบอร์มงคลต่อเรื่องการงาน เวลาเราติดต่องานกับเจ้านายหากไม่ใช่ผ่านโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นเบอร์โทร เวลาที่เจ้านายมองเห็นเบอรโทรเรา หากเบอร์ของเราเป็นเบอร์ที่ดี เบอร์ที่ช่วยพัฒนาด้านการงาน การคุยงานหรือดีลงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นไร้สะดุด อีกทั้งเบอร์อาจจะช่วยดึงดูดให้งานเข้ามาหาเราได้มากขึ้น หรือมีโอกาสได้พัฒนาในตำแหน่งการงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *