bermongkol

การเลือกเบอร์มงคลที่ให้ได้ผลดีจริงนั้น ต้องเลือกให้ตรงกับอาชีพ ชีวิต หรือสิ่งที่เราต้องการเสริมมากที่สุด เมื่อเอาความหมายนั้น ๆ เข้ามาในชีวิตของเราจะเป็นผลดี  จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ติดขัดอยู่ หรือมีความหมายตรงกับสิ่งต่าง ๆ ที่เรากำลังจะไปหา เบอร์มงคลจึงะส่งผลดีที่สุด  เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้กำหนดชะตาคน  แค่เป็นโชคชะตาของเรานี้แหละที่กำหนดเบอร์โทรศัพท์  คนโชคดีย่อมได้เบอร์ดีมาโดยไม่ได้ตั้งใจ  คนโชคร้ายจะได้เบอร์เลขร้ายมาโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน   เมื่อมาถึงจุดหนึ่งชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เราจะได้เลขที่ดีมาอยู่กับเรา อาจจะมาเอง  หรือมีคนแนะนำมาให้  ยางคนใช้เลขดีอยู่แล้ว  ชีวิตกำลังดี  ขาขึ้น  ไปเปลี่ยนใช้เลขร้าย  เปลี่ยนไปใช้แล้วชีวิตลำบากขึ้น  จากชีวิตที่ดีจะกลายมาเป็นมีปัญหา  เป็นไปตามวาสนา 

เบอร์มงคลยิ่งใช้งานบ่อยยิ่งเห็นผลไว

           หากเป็นคนใช้โทรศัพท์บ่อย  ต้องติดต่อธุรกิจการงานทางโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้ง  การเลือกใช้เบอร์มงคลจะเป็นผลดีและเร็วมาก  ส่วนคนที่ซื้อเบอร์มงคลไปเก็บไว้หลาย ๆ เบอร์  ประมาณว่ามีเบอร์นี้แล้วชีวิตจะดีขึ้น  หรือไม่ใช่คนที่ใช้โทรศัพท์บ่อยอะไร  อันนี้เบอร์ไม่มีผลนะครับ  มีผลน้อยมาก  เบอร์โทรศัพท์จะบอกได้ว่า  เบอร์นี้จะคุยเรื่องอะไร  จะคุยดีคุยร้าย ได้เงินหรือจ่ายเงิน  เครียดทุกข์ขมขื่น  สุขสบายหรือบันเทิงเริงรมย์  ถ้าเบอร์ดีก็คุยแต่เรื่องดี ๆ  บังคับช่องทางการสื่อสารให้คุยแต่เรื่องดี ๆ  ดังนั้นเบอร์มงคลจึงส่งผลดีต่อผู้ใช้แน่นอน  หากผู้ใช้เลือกให้ถูกใจ  เสริมตรงกับชีวิต  หรืออาชีพการงานของท่าน  และขอให้พอใจจริงๆ ถูกใจกับเบอร์นั้นจริง ๆ

By admin

เบอร์มงคลเป็นศรีแก่งาน ผลกระทบของเบอร์มงคลต่อเรื่องการงาน เวลาเราติดต่องานกับเจ้านายหากไม่ใช่ผ่านโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นเบอร์โทร เวลาที่เจ้านายมองเห็นเบอรโทรเรา หากเบอร์ของเราเป็นเบอร์ที่ดี เบอร์ที่ช่วยพัฒนาด้านการงาน การคุยงานหรือดีลงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นไร้สะดุด อีกทั้งเบอร์อาจจะช่วยดึงดูดให้งานเข้ามาหาเราได้มากขึ้น หรือมีโอกาสได้พัฒนาในตำแหน่งการงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *