bermongkol

เบอร์มงคลกับความเหมาะสม           

เบอร์มงคล ที่เปลี่ยนมาใช้แล้วหรือทำบุญเปิดเบอร์มงคลใหม่ บางคนก็ได้ผลเห็นผลกับตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้ หรือเดือนเดียว หรือบางคนเป็นปีถึงจะเห็นผล แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เห็นผลเลยหลังจากเปิดเบอร์มงคล หรือเปลี่ยนใหม่ มันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง  เรามาลองดูตามข้างล่างนี่ได้เลยครับ

เบอร์ที่ปรับเปลี่ยนมานั้นเป็นเบอร์ที่มีเลขเสีย

          เบอร์มงคลที่ดีนั้นต้องไม่มีเลขเสียอยู่ในเบอร์มงคลนั้น แม้แต่เลขเดียว เพราะถ้ามีเลขเสียอยู่อิทธิพทางด้านลบก็ยังส่งผลทางด้านลบ  เสียทั้งเบอร์นะครับ 

เบอร์ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เหมาะสม

          อะไรที่มันเหมาะสม มันคงไม่ดี เบอร์มงคลมันก็เหมือนกับการเลือกเสื้อผ้า  เบอร์มงคลก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาที่เราเจออยู่  และอยากแก้ไข  ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอาชีพที่เราทำ  และต้องเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งานเองด้วย  ตัวเลขจะได้หนุนนำและดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา  ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ตรงกันข้ามกับคนที่ใช้เบอร์ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่ะมีเบอร์ดีแค่ไหน  แต่ถ้าตัวเลขไม่ตอบโจทย์กับอาชีพ 

ใช้เบอร์เสียร่วมด้วย หรือใช้หลายเบอร์

         ไม่ว่าเราจะมีเบอร์กี่เบอร์  และใช้เบอร์ในลักษณะไหนก็ตาม  ถ้ามีเบอร์เสียอยู่และใช้ร่วมกับเบอร์ที่ดี ที่เป็นเบอร์มงคล อิทธิพลทางด้านลบของเบอร์ที่เสียก็ยังส่งผลต่อเราอยู่ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรใช้ร่วมกับเบอร์ที่ดีเบอร์มงคล  และควรปิดเบอร์เสียไปให้หมดไม่ควรเก็บเอาไว้ 

By admin

เบอร์มงคลเป็นศรีแก่งาน ผลกระทบของเบอร์มงคลต่อเรื่องการงาน เวลาเราติดต่องานกับเจ้านายหากไม่ใช่ผ่านโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นเบอร์โทร เวลาที่เจ้านายมองเห็นเบอรโทรเรา หากเบอร์ของเราเป็นเบอร์ที่ดี เบอร์ที่ช่วยพัฒนาด้านการงาน การคุยงานหรือดีลงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นไร้สะดุด อีกทั้งเบอร์อาจจะช่วยดึงดูดให้งานเข้ามาหาเราได้มากขึ้น หรือมีโอกาสได้พัฒนาในตำแหน่งการงานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *